Products » PAN

Centralizator Sală (PAN).

Acest dispozitiv electronic securizat primeşte prin semnal radio şi decriptează informaţiile colectate de la aparatele de joc prevăzute cu dispozitiv Black-box, Placă de joc Multi-game sau Interfaţă wireless.

Informaţiile primite sunt apoi criptate şi retransmise prin GPRS (M2M) către Server-ul central.

Datele provenite de la aparatele de joc prevăzute cu Interfaţă wireless pot servi doar pentru calculul Jackpot-ului de Reţea.

PAN-ul este prevăzut cu:

  • modem GPRS cu antenă;
  • buton de resetare;
  • LED activitate radio;
  • LED activitate GPRS;
  • mufă alimentare;
  • alimentator 5V.

PAN-ul primeşte de la server valoarea Jackpot-ului de Reţea şi o retransmite prin radio către dispozitivul Jackpot.

Datele primite de către PAN prin Internet de la Server-ul central sunt criptate la nivel hardware.

Nu este necesară existenţa unei conexiuni la Internet în sala unde este montat PAN-ul.