Products » Black-box

Dispozitivul Black-box se montează în fiecare aparat cu rolul de a memora şi a transmite către Serverul Central prin intermediul PAN-ului de Sală toate operaţiunile de intrare / ieşire, starea usilor aparatului, funcţionarea contorilor, starea aparatului (oprit / pornit).

Acest dispozitiv poate fi utilizat şi ca interfaţă pentru cheile electronice ale aparatului.